07001 55 55

Централизирана охрана на обекти и реагиране с въоръжени автопатрули

Всички автопатрули са снабдени с GPS устройства, което позволява в реално време да се следи за тяхното местоположение от дежурните оператори.

За обслужване на централизирана охрана на обектите в град София са наети над 300 сътрудника по охраната, които периодично се увеличават с нарастване броя на обектите. Възрастовата им граница не надвишава 40 години. Всички наши сътрудници носят нашата идентичност, а именно: облекло с модерен дизайн, отговарящ на необходимите нужди. Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез: 

  • методики
  • програми
  • анализи

Дейността по охрана на обектите се осъществява чрез 24-часов оперативен дежурен център и 24-часова охрана на обекта.

Телефонната централа към центъра разполага с достатъчен брой входящи и изходящи линии. Всички разговори по входящите и изходящите линии и радиоканали за разговорна връзка се записват чрез автоматична компютърна система.

Оперативният център е оборудван също с голям брой устройства, осигуряващи качествен мониторинг.

Полезна информация

Фиксирано време за охрана се определя по избор на Възложителя: - дневна охрана от 08.00 ч. до 20.00 ч.; - нощна охрана от 20.00 ч. до 08.00 ч.
Събота, неделя и официални празници фиксирано време за охрана е 24 часа.