07001 55 55

Инкасо и съпровождане на ценни пратки и товари, ескорт и денонощен трезор

Предлаганите от "БОДУ СОД" висококачествени услуги дават възможност на клиентите от една страна да оптимизират паричните си потоци, а от другавремето за обработката им. Покритието на рисковете по застрахователната програма чрез ЗПАД “Алианц България”, с която "БОДУ СОД" е в договорни отношения предоставя допълнителна сигурност.

 

Портфолиото на фирмата ни в тази област включва:

 • Ескорт. Осъществяването на този вид охрана се осъщестява на територията на цялата страна от сътрудници по охрана с познания и опит в спецификата на дейността и опазване сигурността при екстремни условия. Дейността се координира от дежурен център като наблюдението е в реално време, посредством радио и GPS;
 • Превоз на пари, ценни товари и пратки. Услугата се осъществява от специализирани бронирани автомобили под ръководството на ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР на територията на цялата страна.

 

Оперативният център контролира и наблюдава непрекъснато движението чрез GPS система. В зависимост от обема на ценните пратки, в някои случаи се подсигуряват ескортни автомобили на основният.

 Предоставената висококачествена услуга на клиентите е чрез използването на бронирани 16 бр. автомобили, дублирана изградена мрежа от маршрути съгласувана с РЗ на "Национална полиция", отлично подготвен персонал, най-добри технологии, постоянна радио и GSM връзка с центъра.

 Обработка на парични средства

Осъществява се в следните направления: Внасяне на суми по сметки на възложителя, преброяване на парични средства, изготвяне на дневни и месечни отчети за паричен поток, обединяване и /или разделяне на касовите наличности продиктувани от нуждите на възложителя, оформяне по заложени от Възложителя критерии (качество, номинал и др.), захранване на обекти на възложителя с монети, обработка и замяна на монети за банкноти и обратно.

 • Трезори. "БОДУ СОД" подсигурява на своите клиенти безплатни трезори за съхранение на пари и ценности с високо ниво на сигурност и дискретност, съгласно изискванията на ЗПАД “Алианц България”.
 • Обслужване на АТМ устройства. Предлагаме на своите клиенти пълно обслужване, включително денонощно наблюдение (мониторинг) на състоянието им, отстраняване на повреди и профилактика, зареждане с парични средства, консумативи и ревизии на АТМ. За дейността разполагаме с упълномощени да извършват този вид услуга служители, същите са преминали успешно курсове на обучение и притежават нужните сертификати за извършване обслужване на АТМ -и.

 

"БОДУ СОД" е една от водещите фирми за лицензирани превози на пари и ценни пратки, клиентите и получават високо качество на услуга, опазване на предоставената информация и гарантирана дискретност.

 

Защо да изберете боду сод

 • Екип от
  професионалисти
 • Последно поколение
  техника
 • Множество локации
 • Пълно покритие

Новини:

полезна информация