07001 55 55

Видеонаблюдението е неразделна част от съвременните системи за Бизнес Сигурност

Използването на видеонаблюдение при разкриването на престъпления и повишаване на безопасността и сигурността на Вашия бизнес все повече се признава като ефективна и рентабилна система за контрол.

Фирма Боду СОД е специализирана в предоставянето на оборудване и изграждането на модерни системи за видеонаблюдение, който подхождат на бизнес обекти от всички видове и размери. Основната задача на видеонаблюдението е да се осигури запазването на имуществото на охранявания обект. Едно от предимствата е възможността на оператора в обекта и/или служители на Боду СОД, да следят за недобросъвестен персонал, мониторинг за проникване или кражби в обекта.

В търговски обекти с видеонаблюдение изградено от фирма Боду СОД се оптимизира и успешно се действа при: 

• Кражби и злоупотреби от страна на посетителите. Възможността на отговорника и/или служители на Боду СОД, наблюдаващ камерите да осъществява постоянно визуално съпровождане на подозрителните лица в обекта и предприемане на действия при нужда.

• Контрол на персонала. При липса на система за контрол на достъпа чрез магнитни карти, видеонаблюдението помага при контролиране на трудовата дисциплина(времето на пристигане и на тръгване на служителите). Също така, поставени в складовите и служебните помещения, видеокамерите помагат при анализиране на бизнес загуби или кражби.

• Осигуряване на общата безопасност. Отговорника посредством видеонаблюдението контролира практически целия обект, координира сътрудниците по охраната до мястото на инцидента или аварията. Прегледът на архивните записи помага при разследване на нещастните случаи с персонала дали са спазени правилата за безопасност на труда и вътрешните разпоредби.

• Бизнес обектите са места, където често се извършват правонарушения и престъпления освен спрямо самия обект, но и спрямо посетителите, наличието на мрежа за видеонаблюдение, с възможност за архивиране на данните, помага при разследването и в редица случаи осуетява кражбите и другите действия на крадците и джебчиите.

 

Защо да изберете боду сод

  • Екип от
    професионалисти
  • Последно поколение
    техника
  • Множество локации
  • Пълно покритие

Новини: