07001 55 55

Професионална физическа обектова охрана

Физическата охрана е преобладаваща част от услугите за търговска сигурност, които се представят от БОДУ СОД . Физическата охрана се предлага в следните направления:

          - Невъоръжена или въоръжена обектова охрана;

          - Персонална ВИП охрана на физически лица;

          - Охрана на ценни пратки и товари (ИНКАСО);

          - Охрана на спортни и културно-масови прояви;

          - Ескорт;

          - Охрана на обекти на железопътния транспорт;

Изградената репутация на компанията за качествено изпълнение на услугите в сферата на физическата охрана се основава от една страна на високото ниво на провежданото обучение, а от друга на постоянният процес на супервизия иоценка на персонала.

Сътрудниците по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства. Услугата се осигурява в съответствие с основните приципи за сигурност, правила и процедури, резултат от многогодишния опит, придобит в повече от 80 населени места на територията, на които работи"БОДУ СОД".

Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез методики,програми и анализи.

Завишената професионална подготовка и младият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, отличните условия на труд и системното обучение. Фирмата ни извършва охрана на над 486 броя обекти, като средния охранителен състав за обект е около 6,3 броя.

На охраняваните обекти от БОДУ СОД чрез сътрудници по охрана са инсталирани паник бутон системи и разполагат с радиостанции за връзка с оперативния дежурен център. Денонощните дежурни автомобили и мотоциклети, изпълняващи автопатрулна реакция, допълнително подпомагат охраняваните обекти чрез физическа охрана с цел превантивен контрол.

Според сключените договорени отношения сътрудниците по охрана са въоръжени с късо или дълго бойно огнестрелно оръжие или невъоръжени.

Фирмата притежава сертификати по качество и контрол на управлението ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007 - официално признание за вложените от фирмата труд и усилия за повишаване качеството на охранителната дейност и сигурността на лица и обекти.

Можете да разчитате на нас денонощно. При установена необходимост от консултация от специалист, БОДУ СОД гарантира обратна връзка.

Защо да изберете боду сод

  • Екип от
    професионалисти
  • Последно поколение
    техника
  • Множество локации
  • Пълно покритие

Новини: