07001 55 55
 • icon_business_1_76x65_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
  6вида охрана
 • icon_business_4_76x65_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
  7956Предотвратени злоупотреби
 • icon_business_3_76x65_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
  6125Служители в страната
 • icon_business_2_76x65_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
  526Големи обекта под охрана

Охрана на спортни и културно – масови мероприятия

Боду СОД осигурява охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия - спортни, концертни, изложбени, фестивали и митинги, като сътрудниците ни по охрана са добре подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления.

 При провеждане на масови мероприятия в столицата и в цялата страна осъществяваме профилактика с оглед недопускане на хулигански и екстремистки прояви преди, по време и след провеждане на масово-спортни, политически и културно-развлекателни мероприятия.

Боду СОД осигурява допълнителен брой сътрудници по охрана и автопатрули за да подсигури спокойствието и сигурността на гражданите присъстващи на мероприятието.

Приоритетните ни задачи са осъществяване на необходимата координация и взаимодействие с гражданите /както и с други овластени за това/ с оглед ефективната превенция и навременно реагиране на престъпни посегателства и нарушения на реда. За опазване на реда е създадена организация, в която са включени над 1000 сътрудници по охрана и целия ръководен състав по райони с цел недопускане на нарушения.

По сериозни действия се предвиждат закономерно в местата, където се очаква повишено струпване на хора. При събития от такъв мащаб призоваваме гражданите, зачитайки техните права и тяхното достойнство, да се придържат към установения ред, за сигурно и безпроблемно протичане на мероприятието.

Защо да изберете боду сод

 • Екип от
  професионалисти
 • Последно поколение
  техника
 • Множество локации
 • Пълно покритие

Новини: