07001 55 55

Осигуряваме охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия

Боду СОД осигурява охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия - спортни, концертни, изложбени, фестивали и митинги, като сътрудниците ни по охрана са добре подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления.

 При провеждане на масови мероприятия в столицата и в цялата страна осъществяваме профилактика с оглед недопускане на хулигански и екстремистки прояви преди, по време и след провеждане на масово-спортни, политически и културно-развлекателни мероприятия.

Боду СОД осигурява допълнителен брой сътрудници по охрана и автопатрули за да подсигури спокойствието и сигурността на гражданите присъстващи на мероприятието.

Приоритетните ни задачи са осъществяване на необходимата координация и взаимодействие с гражданите /както и с други овластени за това/ с оглед ефективната превенция и навременно реагиране на престъпни посегателства и нарушения на реда. За опазване на реда е създадена организация, в която са включени над 1000 сътрудници по охрана и целия ръководен състав по райони с цел недопускане на нарушения.

По сериозни действия се предвиждат закономерно в местата, където се очаква повишено струпване на хора. При събития от такъв мащаб призоваваме гражданите, зачитайки техните права и тяхното достойнство, да се придържат към установения ред, за сигурно и безпроблемно протичане на мероприятието.

Защо да изберете боду сод

  • Екип от
    професионалисти
  • Последно поколение
    техника
  • Множество локации
  • Пълно покритие

Полезна информация

Фиксирано време за охрана се определя по избор на Възложителя: - дневна охрана от 08.00 ч. до 20.00 ч.; - нощна охрана от 20.00 ч. до 08.00 ч.
Събота, неделя и официални празници фиксирано време за охрана е 24 часа.